Verzekering

Overzicht verzekeringsmogelijkheden bij YOU Yamaha Motor Insurance;

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Bij deze dekking bent u verzekerd voor schade die u met uw Yamaha aan derden toebrengt tot een bedrag van €2.500.000,- voor zaakschade en €6.100.000,- voor schade aan personen. Met deze verzekering heeft u ook recht op juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw Yamaha op derden.

WA Beperkt Casco
Naast de verplichte WA verzekering, vergoedt deze verzekering ook schade door diefstal, brand, zelfontbranding, joyriding, storm- en natuurschade, en aanrijding met loslopende dieren. Accessoires tot €2.500,- gratis meeverzekerd en gratis pechhulp door heel Europa.

WA Volledig Casco (All Risk)
Aanvullend op de risico’s die worden gedekt door de Beperkt Casco verzekering, vergoedt deze verzekering schade door o.a. aanrijding, van de weg raken en vallen. Ook als u de schade zelf heeft veroorzaakt. Tevens is de schade aan de helm en kleding gratis meeverzekerd tot een bedrag van €1.500,- per opzittende.

WA Volledig Casco + 3 jaar aanschaf- / taxatiewaarde garantie
Wanneer u kiest voor WA Volledig Casco + 3 jaar- aanschaf-/ taxatiewaarde garantie kiest u voor 100% zekerheid. Uw Yamaha is nu gedurende de eerste drie jaar na aanschaf of taxatie, gegarandeerd tegen deze aanschaf- / taxatiewaarde verzekerd. Er vindt dus geen afschrijving plaats! Ook uw originele Yamaha motorkleding en/of Yamaha motorhelm is tegen nieuwwaarde verzekerd tot een bedrag van €2.500,-.

Hieronder vindt u de verzekeringsmogelijkheden in een overzichtelijk schema;

Inhoud dekkingsvarianten WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) WA Beperkt Casco WA Volledig Casco WA Volledig Casco + 3 jaar aanschaf-/ taxatiewaarde garantie
WA Dekking tot €8.600.000,-
Verhaalsrechtsbijstand
Pechhulp voor Yamaha’s door heel Europa
Vervanging sloten na poging tot diefstal max €500,-
Storm/Brand/Diefstal/Natuurschade
Accessoires gratis meeverzekerd (tot) €2.500,- €2.500,- €2.500,-
Motorkleding gratis meeverzekerd (tot) €1.500,- €1.500,- (originele Yamaha kleding €2.500,-)
Aanrijding, van de weg raken en vallen (ook eigen schuld)
Aanschaf-/taxatiewaarde garantie (eerste drie jaar na aanschaf-/taxatie geen afschrijving!)
Bij totaal verlies 10% extra uitkering
Originele Yamaha motorkleding en/of Yamaha motorhelm tot €2.500,-

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 0,-, wanneer uw motor wordt hersteld bij een officiële Yamaha dealer. Anders bedraagt het eigen risico €500,-. Dit geldt ook bij totaal verlies.

Aanvullende verzekering:

Schadeverzekering voor opzittenden (ook voor u als bestuurder)
Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die u of uw nabestaande(n) lijden bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij invaliditeit gaat het dan bijvoorbeeld om aanpassingen van uw woning en/of medische behandeling maar ook uw kleding en/of bagage is gedekt.

Kortingen:

No-claim korting
Wanneer u schadevrij rijdt, dan wordt u daar uiteraard voor beloond. De no-claim korting kan oplopen tot 80%. Schadevrije jaren die u in het verleden heeft opgebouwd nemen wij graag over wanneer deze op uw naam staat geregistreerd in roy-data (deze mogen maximaal 3 jaar oud zijn).

AutoMotorBonus Plan
Verzekert u naast uw motor ook de auto bij ons, dan geldt voor beide voertuigen de hoogste korting (voor uw motor maximaal 80%).

Yamaha motorkleding tegen nieuwwaarde meeverzekerd
Heeft u Yamaha motorkleding? Dan is deze bij een Volledig Casco + 3 jaar aanschafwaarde garantie tegen nieuwwaarde meeverzekerd, met een maximum van €2.500,-. Tenzij de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwprijs; dan krijgt u de dagwaarde uitgekeerd.

Vervangende Yamaha bij schade
Heeft u schade en kan deze niet niet binnen 48 uur gerepareerd worden? Dan heeft u recht op een vervangende Yamaha. Dit geldt alleen bij Volledig Casco + 3 jaar aanschafwaarde garantie.

Winterstopkorting
U kunt bij ons kiezen voor een winterstop. Dit is een vaste periode welke loopt van 15 december tot 1 maart. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u een extra korting van ten minste 10% op de jaarpremie. Tijdens de winterstop is er alleen dekking voor wettelijke aansprakelijkheid en het zogenaamde stallingsrisico. U kunt dus gewoon rijden, u bent alleen niet langer Volledig Casco (All Risk) verzekerd.