Aansprakelijkheid inhoud

Yamaha motor verzekering streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Yamaha motor verzekering en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Yamaha verzekering aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Yamaha motor verzekering worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van Yamaha motor verzekering.


Yamaha motor verzekering behoudt zich het recht om de door u vermelde offertegegevens te verifiëren en bij onjuiste opgave in overeenstemming te brengen met de huidige premie of offerte. Aan de premieberekeningen op de website van Yamaha motor verzekering kunnen geen rechten worden ontleend.


Wetgeving

De wetgeving op het gebied van e-commerce is nog in volle gang. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kunt u lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken. Yamaha motor verzekering volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.


Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yamaha motor verzekering. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website te downloaden en/of af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.


© 2016 Yamaha motor verzekering